obedy
žiacka knižka

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »

projekty » zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy »


Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma)
Projekt v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky


Test / Globálne klimatické zmeny.doc
Test / Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (6. ročník).docx
Pracovný list / Deň bez aút.docx
Pracovný list / Koľko vody míňaš?docx
Pracovný list / Lesy.docx
Pracovný list / Poznáš naše stromy?docx
POZVÁNKA na úvodné podujatie k projektu.docx
Otváracia konferencia projektu.docx


V spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene a Obecným podnikom lesov v Slovenskej Ľupči plánujeme v najbližších dvoch rokoch realizovať spoločný projekt pod názvom: „Využitím obnoviteľných prírodných zdrojov zvyšovať povedomie žiakov, zamestnancov školy a širokej verejnosti o zmierňovaní a prispôsobení sa zmene klímy.“

Naša škola je od školského roku 2011/2012 zapojená do programu Zelená škola, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-School a pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu, prepojenú s praktickými krokmi.

Pre potreby praktických ukážok ako edukačných demonštrácií plánujeme v areáli ZŠ: 1. vybudovať systém zachytávania dažďovej vody, ktorá bude využitá na splachovanie WC – demonštrácia úspory pitnej vody, 2. vybudovať systém zachytávania dažďovej vody, ktorá bude využitá na polievanie exteriéru, výukového políčka – úspora pitnej vody a zásob podzemnej vody, 3. vybudovať dažďovú záhradu – demonštrácia udržateľného hospodárenia s vodou v dôsledku klimatických zmien, 4. umiestniť solárne svietidlá do areálu školy – demonštrácia využitia slnečnej energie – úspora energií, 5. umiestniť svietidlá v areáli školy za využitia veternej energie – úspora energií.O projekte.docx
Projektová zmluva.pdf
Partnerská dohoda / strana01.pdf
Partnerská dohoda / strana02.pdf
Partnerská dohoda / strana03.pdf
Partnerská dohoda / strana04.pdf
Partnerská dohoda / strana05.pdf
Partnerská dohoda / strana06.pdf
Partnerská dohoda / strana07.pdf
Partnerská dohoda / strana08.pdf
Partnerská dohoda / strana09.pdf
Partnerská dohoda / strana10.pdf
Partnerská dohoda / strana11.pdf
Partnerská dohoda / strana12.pdf
« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »