inkluzívny tím »

Inkluzívny tím v ZŠ Sama Cambela 2018/2021
Aktualizované: 28. marec 2023 / ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV / Inkluzívny tím v ZŠ Sama Cambela.doc
Operačný program ľudské zdroje / Inkluzívny tím v ZŠ Sama Cambela.doc


Inkluzívny tím v ZŠ Sama Cambela / hodnotiaca správa 2019.doc
Inkluzívny tím v ZŠ Sama Cambela / fotodokumentácia 1.doc
Inkluzívny tím v ZŠ Sama Cambela / fotodokumentácia 2.doc
Inkluzívny tím v ZŠ Sama Cambela / fotodokumentácia 3.doc
Inkluzívny tím v ZŠ Sama Cambela / fotodokumentácia 4 / projekt Tatrín - ornamentálne mapy.doc


Inkluzívny tím v ZŠ Sama Cambela / školský psychológ.docx
Inkluzívny tím v ZŠ Sama Cambela / pedagogický asistent.docx
Inkluzívny tím v ZŠ Sama Cambela / sociálny pedagóg.docx