Zelená škola

V školskom roku 2011/2012 sa naša škola zapojila do programu Zelená škola. Je to certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-School a od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu, t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov:

1. zostavenie Kolégia Zelenej školy
2. environmentálny audit školy
3. akčný plán
4. monitoring a hodnotenie
5. pro-environmentálna výučba
6. informovanie a spolupráca
7. eko-kódex školy

Náplňou programu je splnenie týchto 7 krokov Zelenej školy počas dvojročného certifikačného obdobia. Školy, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať všetkých 7 krokov, získajú na konci certifikačného obdobia medzinárodné ocenenie – certifikát „Zelená škola“ a vlajku Eco-Schools.

V každom certifikačnom období sme najprv zostavili kolégium – je to pracovný tím, ktorý analyzoval súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhol zlepšenia, ktoré sme sa zapojením celej školy snažili zrealizovať. Z environmentálneho auditu školy nám vyplynula téma, ktorej sme sa začali viac venovať. Navrhli sme akčný plán, ktorý je zostavený na dva školské roky.Za prioritnú tému sme si zvolili postupne témy ODPAD, ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY, VODA, DOPRAVA A OVZDUŠIE.

K úspešnému splneniu cieľov nám napomáhali rôzne aktivity ako sú napr. súťaže v separácii tried, výroba nádob na triedený odpad, vytvorenie enviropolície, pomoc pri hľadaní nelegálnych skládok, čistenie potoka a lesa, starostlivosť o zeleň v exteriéri a interiéri školy, stavba ekoučebne, zavedenie ekohliadok, ktoré monitorovali hospodárenie s vodou na škole, rovesnícke vzdelávania, exkurzie s environmentálnym zameraním, starostlivosť o vtáčiky a lesnú zver, zber papiera, bateriek, mobilov, súťaže. Keďže sa nám podarilo úspešne zrealizovať všetkých sedem krokov, získali sme na konci certifikačného obdobia medzinárodné ocenenie – certifikát „Zelená škola“ a vlajku Eco-Schools.    / čítaj viac ...

A vlajku sme si obhájili aj v nasledujúcich certifikačných obdobiach.
/ čítaj viac ... odovzdávanie certifikátov, Zvolen, 5. október 2017


Kolégium Zelenej školy

Mgr. Roland Lamper, PaedDr. René Kováčik, Mgr. Zuzana Fillová, Mgr. Dana Haviarová, Mgr. Dagmar Jakušová, p. Juraj Dian, Ing. Miloš Urban, 2. A – A. Majerová / R. Adamovičová, 2. B - L. Mastišová / S. Sokol, 3. A – D. Slašťan / M. Danielis, 3. B – H. Bobák / C. Kubove, 4. A – Š. Babeľa / M. Hlaváč, 4. B – E. Turošíková / L. Debnárová, 5. A – N. Pastorková / E. Kurjanová, 5. B – V. Piliarkinová / M. Blaškovičová, 6. A – V. Ďurka / R. Hlaváč, 6. B – M. Zajacová / A. Kováčiková, 7. A – N.Venderlová / L.Mettler, 7. B – N. Kurjanová / C. Kubove, 8. A – A. Bartko / A. Vrbická, 8. B – T. Roskošová / L. Filipková, 9. A – E. Dzúriková / V. Belková, 9. B – L. Lencyová / A. Milovská

Pozorovatelia: 1. A – B. Ďuráňová / P. Pobeška 1. B – E. Krnáčová / H. Chovancová


Kolégium Zelenej školy je akčná skupina programu na škole. Sú to motivovaní ľudia zo školy a jej okolia, ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať ich škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti. Hlavnú rolu v Kolégiu Zelenej školy majú žiaci, s ktorými úzko spolupracujú učitelia, nepedagogický personál, rodičia a zástupcovia obce či miestnych organizácií.Odkazy na stránky s tematikou
ochrany životného prostredia

 • Zelená škola
 • Zálesácky krúžok
 • Regio-škola
 • Za čistý Ľupčiansky chotár

 • Základná škola Sama Cambela / Školská 14 / 976 13 Slovenská Ľupča
  IČO: 35677856 / Tel.: 2400077 / Fax: 2400088
  zsslovlupca@gmail.com
  marcel ©