obedy
žiacka knižka

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »

o škole »

2% VYHLÁSENIE
Aktualizované: 31. január 2024 / Rodičovská rada pri ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči

Znovu Vás prosíme o podporu. Venujte 2 percentá z Vašej dane pre deti našej základnej školy. Vopred ďakujeme.
Dajte na tie deti naše 2% z dane Vašej!

Tím Rodičovskej radyVYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.pdf
POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.pdf


Učiteľský zbor »
Rada školy »
Rodičovská rada »
Hodnotenie škôl INEKO
Školský webčasopis SVET SPOZA RÚŠKA »

Agenda školy

Školský poriadok
Inovovaný školský vzdelávací program
Klasifikačný poriadok / príloha iŠkVP
Hodnotenie predmetov v školskom roku 2021/22
Rámcový učebný plán
Vzdelávacie štandardy
Plán kontinuálneho vzdelávania
Žiadanka o uvoľnenie z vyučovania
Správa o VVČ ZŠ
Vyhlásenie 2% daň
Zverejnené dokumenty
Poistenie žiakov proti krádeži
Výchovný poradca
Ponuky

Odkazy na stránky

 • ZUŠ Slovenská Ľupča
 • Obec Slovenská Ľupča
 • Materská škola
 • Samo Cambel
 • Mestečko
 • Zvonenie

 • 1. hodina: 7 : 55 - 8 : 40
 • 2. hodina: 8 : 45 - 9 : 30
 • 3. hodina: 9 : 45 - 10 : 30
 • 4. hodina: 10 : 40 - 11 : 25
 • 5. hodina: 11 : 35 - 12 : 20
 • 6. hodina: 12 : 30 - 13 : 15
 • 7. hodina: 13 : 40 - 14 : 25
 • 8. hodina: 14 : 35 - 15 : 20
 • « predchádzajúca strana // nasledujúca strana »