poistenie žiakov »

Poistenie žiakov proti krádeži

Sprostredkovateľ poistenia: Klaudia Roháčová, manažér OS US
Telefón: 0907 866 477
e-mail: klaudia.rohacova@oz.allianzsp.sk

Poistenie krádeže vecí žiakov - informačný dokument. pdf
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie. pdf
Tabuľka poistného krytia so sadzbami. pdf