obedy
žiacka knižka

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »

zo života školy »

OŽAZ jeseň 2021
Pridané: 16. september 2021 / ZŠ Sama Cambela

Jesenná časť OŽAZu sa uskutočnila 13. a 14. septembra. Žiaci druhého stupňa skombinovali svoje teoretické vedomosti získané v prvý deň so športovou obratnosťou v štafete tried. Okrem toho absolvovali prieskumnú výpravu do okolia Slovenskej Ľupče. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií. V prvej kategórii (5., 6. ročník) zvíťazila 5. A, druhá bola 6. B a tretia skončila 5. B trieda. V druhej kategórii (7., 8., 9. ročník) vyhrala trieda 8. B, druhí boli žiaci z 8. A a tretí skončili žiaci zo 7. A triedy.Slávnostný začiatok školského roka 2021/22
Aktualizované: 3. september 2021 / ZŠ Sama CambelaDotácie na stravu
Pridané: 27. júl 2021 / ZŠ Sama Cambela

Od 1. 8. 2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona o dotáciách na stravu pre stravovanie v školských jedálňach. V tejto súvislosti Vás ako zákonných zástupcov žiadame, aby ste (v prípade uplatnenia nároku na dotáciu na stravu v školskom roku 2021/2022 pre deti žijúce v domácnosti s príjmom vo výške životného minima) predložili na ÚPSVaR nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme). Doručené potvrdenie z úradu je nevyhnutné bezodkladne predložiť škole najneskôr do 6. 8. 2021. Zákonní zástupcovia detí, ktorí si budú uplatňovať nárok na dotáciu, ale nebudú si uplatňovať po obdobie poberania dotácie na dieťa daňový bonus, musia predložiť škole vyplnené čestné vyhlásenie (viď. Príloha 1) Zároveň vás upozorňujeme na právne následky v prípade neoprávneného čerpania dotácie (viď. Príloha 2).Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.docxČestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.docxOcenili sme úspešných žiakov v školskom roku 2020/21
Pridané: 6. júl 2021 / Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD., Mgr. Denisa Mitterová

Úspešní žiaci 1. stupňa 2020/2021 / fotogalériaDeviataci prvákom - zahrajme sa!
Pridané: 27. jún 2021 / Text: Mgr. Martina Blašková / Foto: deviata á a deviata bé

25. júna si deviataci našej školy pripravili pre prváčikov rôzne aktivity podporujúce zdravý životný štýl. Tri družstvá prvákov - Rýchliky, Kuriatka a Čučoriedky súťažili v rôznych zaujímavých disciplínach. Prváčikovia sa zabavili, vybehali, vyskúšali si svoje pohybové zručnosti, ale aj pamäťové schopnosti. Každý športovec dostal za odmenu medailu. Ďakujeme deviatakom za ich nápaditosť, usilovnosť a nadšenie pri tvorbe a realizácii milého športového predpoludnia, ktorým urobili veľkú radosť najmladším žiakom našej školy.OŽAZ osviežil
Pridané: 26. jún 2021 / ZŠ Sama CambelaDaffer - sady školských potrieb


TU objednáte » Skvelko - zoznamy pomôcok na nový školský rokAj jogurtom ku zdraviu
Pridané: 25. jún 2021 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Ľudia jedia jogurty už stovky rokov. Sú bohaté na živiny a ich pravidelná konzumácia má priaznivé účinky na naše zdravie. Vďaka BCF a Erike Karovej si na nich mohli pochutnať aj žiaci našej školy. Ďakujeme krásne!

Jogurty od BCF / fotogalériaMDD na 1. stupni
Pridané: 7. jún 2021 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Aj tento rok si naše deti 1. stupňa ZŠ užili krásny, veselý a plný zážitkov Deň detí. Postarali sa o to triedni učitelia v spolupráci s rodičmi a Rodičovskou radou pri ZŠ Sama Cambela (ďakujeme aj obci Slovenská Ľupča za sladkú odmenu a džúsiky) a deťom zabezpečili perfektnú opekačku, kopec hier a súťaží a mnoho prekvapení. Veríme, že si ho každý poriadne užil a domov odchádzal s úsmevom na tvári.Ako by mala vyzerať budova 1. stupňa
Aktualizované: 7. jún 2021 / ZŠ Sama Cambela

Túto otázku sme si položili pred plánovanou rekonštrukciou budovy 1. stupňa našej školy. A keďže sme o tom nechceli rozhodovať "len my", oslovili sme Vás, milí žiaci, aby ste sa zapojili do našej výzvy. Pomocou súťažného projektu sme sa Vás snažili osloviť, aby ste pomohli navrhnúť vzhľad budovy školy 1. stupňa po zateplení. Teší nás, že sa nám to podarilo, pretože do výzvy sa zapojilo viac ako 80 detí s naozaj nápaditými návrhmi. Odborná porota mala neľahkú prácu, ale nakoniec sa jej podarilo vybrať štyri najkrajšie návrhy, z ktorých možno niektoré prvky budú naozaj použité na fasádu budovy 1. stupňa. Medzi ocenených žiakov patria: Levi Lee Mettler - 5. A, Damián Ďurka - 5. A, Michal Mojžiš - 4. B, Patrik Tišťan - 3. A. Štyria ocenený získali zaujímavú cenu a každý, kto sa do výzvy zapojil dostal pekný darček. Ďakujeme za skvelé nápady a teší nás Váš záujem podieľať sa aj na vizuále školy. Pre nás je - i bude tou najkrajšou.Výberové konanie / školský špeciálny pedagóg
Pridané: 4. máj 2021 / ZŠ Sama CambelaVýberové konanie_školský špeciálny pedagóg.docxDeň robotiky
Pridané: 3. máj 2021 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Dňa 03.05.2021 sme na ZŠ Sama Cambela uskutočnili Deň robotiky. Bohužiaľ kvôli epidemiologickým opatreniam bol v inej podobe ako sme pôvodne plánovali, ale veríme, že náš cieľ bol naplnený. Tretiaci počas hodín informatickej výchovy programovali prostredníctvom micro:bitov, ktoré sme získali vďaka podpore z grantovej výzvy nadácie Pontis. Programovanie robotov ich veľmi bavilo, tešili sa z každého kroku, ktorý „ich“ robot zvládol. Túto problematiku zvládli výborne a v závere dňa uskutočnili preteky naprogramovaných robotov. Svoje skúsenosti si prezentovali medzi sebou navzájom a tým si rozvíjali svoje prezentačné a vyjadrovacie schopnosti. Pre spolužiakov a kamarátov z iných tried natočili krátke video. Sme vďační nadácii Pontis za zavedenie tejto krásnej myšlienky do praxe a za možnosť sprostredkovania nielen našim žiakom zážitok z objavovania nového vo svete technológií.

Deň robotiky / videoZalesnenie územia na Pôlči
Pridané: 2. máj 2021 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

V pekný slnečný deň 27. apríla 2021 sme sa my, zamestnanci ZŠ Sama Cambela v spolupráci s pánom Miloslavom Urbanom, konateľom OPL v Slovenskej Ľupči, rozhodli vysadiť nový les. Podarilo sa nám vysadiť 350 sadeníc duba zimného a smrekovca opadavého. Nadviazali sme na "tradíciu" z minulých rokov, kedy sadenice vysádzali žiaci pod vedením svojich učiteľov. Tento rok to však epidemiologická situácia nedovolila. Touto akciou podporujeme aj myšlienku projektu EEA grants SK-klíma, nakoľko si uvedomujeme význam lesov nielen ako surovinovej základne, ale aj ako regulátora klimatických a vodných pomerov a zastavenia zhubných účinkov erózie pôdy. Veríme, že sa stromčeky ujmú a zachovajú sa pre budúce generácie.Zahrajme sa na dizajnérov
Pridané: 22. apríl 2021 / Text a Foto: Mgr. Dana Haviarová

Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií. Aj v tomto veľmi náročnom školskom roku sme poctivo recyklovali. Tonery – 50 ks, staré mobily – 86 ks, baterky – 120 kg, drobný elektroodpad – 210 kg. Najlepší zberači použitých bateriek v tomto roku (a to ešte nie je koniec roka) sú z tried: 1. miesto 4. A trieda – 86 kg, 2. miesto 3. A trieda – 11kg, 3. miesto 9. A trieda – 6 kg. Najusilovnejší baterkozberači sú: Martina Babicová 4. A – 35 kg, Miroslava Iskrová 4. A – 29 kg a Adam Mikloš 3. A – 11 kg. Zberači si sami odovzdanými použitými baterkami zbierajú body, ktoré si môžu vymeniť za odmeny (1 kg = 100 bodov). Pozri: http://www.zbierambaterky.sk/?pg=shop&category_id=99. Aby sa im baterky ľahšie zbierali a nepovaľovali sa doma po kútoch, zapojili sa naši žiaci do dizajnérskej súťaže a navrhli zberné krabičky na baterky. Práca Emy Štefanovie zo 4. A bola vybraná ako jedna z najlepších v úlohe "Zahrajme sa na dizajnérov". Ako odmenu získala knižku a drobnosti z projektu Ecocheese. Blahoželáme.

Zahrajme sa na dizajnérov / fotogaléria2% VYHLÁSENIEVYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.pdfHviezdoslavov Kubín - školské kolo
Pridané: 4. február 2021 / ZŠ Sama Cambela

V stredu 3. februára o 14.00 bude zoom-ové školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy. Text musíte hovoriť spamäti na kameru (aspoň polovicu ukážky). Spomedzi recitátorov vyberie porota v každej kategórii víťaza, ktorý postúpi do okresného kola. Prihlasovacie údaje: Meeting ID: 309 918 6193; Passcode: hviezdos.

Takto, online, po virtuálnom vlákne, prebiehalo tohtoročné školské kolo najvýznamnejšej recitačnej súťaže, Hviezdoslavovho Kubína. A tu sú výsledky:
1. kategória / 5. 6. ročník / poézia / 1. miesto - Katarína Zátrochová (6. A), 2. miesto - Lukáš Dianiška (5. B), 3. miesto - Michal Čiampor (5. B) / próza / 1. miesto - Tereza Rozkošová (6. B), 2. miesto - Nela Kurjanová (5. B), 3. miesto - Filip Fodor (5. B)
2. kategória / 7. 8. 9. ročník / poézia / 1. miesto - Ema Kováčiková (7. B), 2. miesto - Emma Kováčová (7. B), 3. miesto - Liana Lenciová (7. B) / próza / 1. miesto - nebolo udelené, 2. miesto - Evka Jakušová, Betka Milovská (7. B), 3. miesto - Ivan Sanitra (7. B)
Víťazom srdečne blahoželáme!SÚŤAŽ o najkrajší obal na zošit
Pridané: 2. február 2021 / rodičovská rada pri ZŠ Sama Cambela

Rodičovská rada (RR) vyhlásila v prvom polroku 2020/21 súťaž pre všetkých žiakov školy o najkrajší obal na zošit. Súťaž bola hodnotená v dvoch kategóriách pre žiakov 1. a 2. stupňa. Do súťaže sa spolu zapojilo 113 detí na 1. stupni a 16 detí na 2. stupni. Nakoľko sa do súťaže zapojilo veľké množstvo žiakov 1. stupňa a rozhodovanie o víťazoch bolo veľmi ťažké, členovia RR vybrali dve výherné triedy. Tu sú autori víťazných návrhov: Riško Hlaváč (trieda 4. A), Sárka Adamovičová (trieda 2. A).

Na druhom stupni vyhral návrh Svetlanky Milanovej zo 6. B triedy. Víťazom a ich triedam blahoželáme, ale smutní nemusí zostať nik! Každý, kto sa do súťaže zapojil, dostane pekný darček a víťazné triedy zošity.

Predsedkyňa RR Z. Červenáková: "Ceny sú už pripravené, čakáme už len na deti, kedy sa vrátia do školských lavíc. Ďakujeme učiteľom za pomoc, že aj popri náročnej situácií a mnohých opatreniach, ktorým musia čeliť, sa do súťaže so svojimi žiakmi zapojili."

INFORMÁCIE PRE RODIČOV: Ak máte záujem podporiť školu kúpou zošita pre svoje dieťa s vlastným motívom, bude ho možné objednať u Z. Červenákovej (cervenakova149@gmail.com) a zakúpiť si ho v cene 3,50 €.


Richard Hlaváč, 4. A / Sára Adamovičová, 2. A / Svetlana Milanová, 6. BMikuláš v ZŠ Sama Cambela
Pridané: 17. december 2020 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Aj napriek tomu, že tento rok nebol jednoduchý pre nikoho z nás, predsa sa našli ľudia, ktorí sa rozhodli aspoň žiakom 1. stupňa - ako to situácia dovoľovala - priniesť trochu radosti v podobe mikulášskych balíčkov. O radosť v detských očiach a potešenie z návštevy Mikuláša sa postarali členovia Rodičovskej rady pri ZŠ Sama Cambela a so zdravými i sladkými prekvapeniami v balíčkoch im pomohli sponzori, ktorým veľmi pekne ĎAKUJEME. Úprimná detská radosť, vďaka a žiariace oči im boli odmenou pri speve, či básni pre Mikuláša a krásne to vyjadrili i rodičia, slovami jedného z nich: "tento Mikuláš bol aspoň náznak normálnosti v tom, že deti mohli mať pocit, že je všetko v poriadku..." a za ten pocit naozaj veľmi pekne ďakujeme.Vianoce v sovičkovej triede
Pridané: 17. december 2020 / Text a Foto: Mgr. Mária Blanárová

Naši šikovní prváci sa už naučili veľa písmeniek i číslic, no vedia aj dodržiavať vianočné tradície. Takto krásne si v triede vyzdobili stromček a už sa veľmi tešia, že si užijú vianočné prázdniny. Pokojné a požehnané Vianoce všetkým...Robotika a my
Pridané: 15. december 2020 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Problematika robotiky je pre nás v ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči zaujímavá a podnetná. Máme skúsenosti s tým, že už žiaci na primárnom stupni programujú v domácich podmienkach a dosahujú výborné výsledky. Dokážu zostrojiť a naprogramovať vlastné jednoduché roboty. Tešia sa z úspechov, s nadšením o nich robia projekty a nosia ukážky do školy. Našim cieľom bolo sprostredkovať všetkým žiakom ZŠ nielen vedomosti o robotike, ale aj radosť z programovania, preto sme podali projekt do grantovej výzvy nadácie Pontis.

Náš projekt bol vybraný medzi úspešné a finančne podporený. Preto môžeme sprístupniť našim žiakom druhého stupňa hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Tie plánujeme využívať najmä na hodinách informatickej výchovy, ale aj na iných predmetoch, pretože ich využitie je variabilné. Po zvládnutí tejto problematiky budú žiaci svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti prezentovať počas dňa robotiky na ZŠ. Aj takýmto spôsobom chceme našim žiakom sprostredkovať zážitok z objavovania nového.

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »