obedy
žiacka knižka

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »

zo života školy »

Daffer - sady školských potrieb

TU objednáte » Skvelko - zoznamy pomôcok na nový školský rok

Rozhodnutie


ROZHODNUTIE / 8. apríl 2021.pdf

ZÁPIS do 1. ročníka
Aktualizované: 30. marec 2021 / ZŠ Sama Cambela

Vážení rodičia,
vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu sa zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy uskutoční elektronicky. Žiadame Vás o vyplnenie žiadosti o zápis do 1. ročníka ZŠ. Žiadosť je potrebné podpísať obidvomi zákonnými zástupcami a doručiť na adresu školy. Žiadosť môžete doručiť aj elektronicky (žiadosť preskenujte a pošlite na školský mail - zsslovlupca@gmail.com). V prípade, že dieťa má špeciálne výchovno - vzdelávacie potreby, je nutné so žiadosťou predložiť aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Rozhodnutie o prijatí do základnej školy vydá riaditeľ školy do 15. júna 2021. V prípade otázok nás môžete kontaktovať cez školský mail. Ak to situácia dovolí, rodičovské stretnutie rodičov budúcich prvákov zorganizujeme neskôr.

Adresa školy: Základná škola Sama Cambela, Školská 14, 97613 Slovenská ĽupčaZápis do 1. ročníka / 8. apríl 2021.pdfŽiadosť o zápis do 1. ročníka ZŠ / dotazník.docx


Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma)
Projekt v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky / Pridané: 30. marec 2021 / ZŠ Sama Cambela

V spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene a Obecným podnikom lesov v Slovenskej Ľupči plánujeme v najbližších dvoch rokoch realizovať spoločný projekt pod názvom: „Využitím obnoviteľných prírodných zdrojov zvyšovať povedomie žiakov, zamestnancov školy a širokej verejnosti o zmierňovaní a prispôsobení sa zmene klímy.“

Naša škola je od školského roku 2011/2012 zapojená do programu Zelená škola, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-School a pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu, prepojenú s praktickými krokmi.

Pre potreby praktických ukážok ako edukačných demonštrácií plánujeme v areáli ZŠ: 1. vybudovať systém zachytávania dažďovej vody, ktorá bude využitá na splachovanie WC – demonštrácia úspory pitnej vody, 2. vybudovať systém zachytávania dažďovej vody, ktorá bude využitá na polievanie exteriéru, výukového políčka – úspora pitnej vody a zásob podzemnej vody, 3. vybudovať dažďovú záhradu – demonštrácia udržateľného hospodárenia s vodou v dôsledku klimatických zmien, 4. umiestniť solárne svietidlá do areálu školy – demonštrácia využitia slnečnej energie – úspora energií, 5. umiestniť svietidlá v areáli školy za využitia veternej energie – úspora energií.

Čítaj viac...2% VYHLÁSENIE


VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.pdf

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Pridané: 4. február 2021 / ZŠ Sama Cambela

V stredu 3. februára o 14.00 bude zoom-ové školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy. Text musíte hovoriť spamäti na kameru (aspoň polovicu ukážky). Spomedzi recitátorov vyberie porota v každej kategórii víťaza, ktorý postúpi do okresného kola. Prihlasovacie údaje: Meeting ID: 309 918 6193; Passcode: hviezdos.

Takto, online, po virtuálnom vlákne, prebiehalo tohtoročné školské kolo najvýznamnejšej recitačnej súťaže, Hviezdoslavovho Kubína. A tu sú výsledky:
1. kategória / 5. 6. ročník / poézia / 1. miesto - Katarína Zátrochová (6. A), 2. miesto - Lukáš Dianiška (5. B), 3. miesto - Michal Čiampor (5. B) / próza / 1. miesto - Tereza Rozkošová (6. B), 2. miesto - Nela Kurjanová (5. B), 3. miesto - Filip Fodor (5. B)
2. kategória / 7. 8. 9. ročník / poézia / 1. miesto - Ema Kováčiková (7. B), 2. miesto - Emma Kováčová (7. B), 3. miesto - Liana Lenciová (7. B) / próza / 1. miesto - nebolo udelené, 2. miesto - Evka Jakušová, Betka Milovská (7. B), 3. miesto - Ivan Sanitra (7. B)
Víťazom srdečne blahoželáme!SÚŤAŽ o najkrajší obal na zošit
Pridané: 2. február 2021 / rodičovská rada pri ZŠ Sama Cambela

Rodičovská rada (RR) vyhlásila v prvom polroku 2020/21 súťaž pre všetkých žiakov školy o najkrajší obal na zošit. Súťaž bola hodnotená v dvoch kategóriách pre žiakov 1. a 2. stupňa. Do súťaže sa spolu zapojilo 113 detí na 1. stupni a 16 detí na 2. stupni. Nakoľko sa do súťaže zapojilo veľké množstvo žiakov 1. stupňa a rozhodovanie o víťazoch bolo veľmi ťažké, členovia RR vybrali dve výherné triedy. Tu sú autori víťazných návrhov: Riško Hlaváč (trieda 4. A), Sárka Adamovičová (trieda 2. A).

Na druhom stupni vyhral návrh Svetlanky Milanovej zo 6. B triedy. Víťazom a ich triedam blahoželáme, ale smutní nemusí zostať nik! Každý, kto sa do súťaže zapojil, dostane pekný darček a víťazné triedy zošity.

Predsedkyňa RR Z. Červenáková: "Ceny sú už pripravené, čakáme už len na deti, kedy sa vrátia do školských lavíc. Ďakujeme učiteľom za pomoc, že aj popri náročnej situácií a mnohých opatreniach, ktorým musia čeliť, sa do súťaže so svojimi žiakmi zapojili."

INFORMÁCIE PRE RODIČOV: Ak máte záujem podporiť školu kúpou zošita pre svoje dieťa s vlastným motívom, bude ho možné objednať u Z. Červenákovej (cervenakova149@gmail.com) a zakúpiť si ho v cene 3,50 €.


Richard Hlaváč, 4. A / Sára Adamovičová, 2. A / Svetlana Milanová, 6. BMikuláš v ZŠ Sama Cambela
Pridané: 17. december 2020 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Aj napriek tomu, že tento rok nebol jednoduchý pre nikoho z nás, predsa sa našli ľudia, ktorí sa rozhodli aspoň žiakom 1. stupňa - ako to situácia dovoľovala - priniesť trochu radosti v podobe mikulášskych balíčkov. O radosť v detských očiach a potešenie z návštevy Mikuláša sa postarali členovia Rodičovskej rady pri ZŠ Sama Cambela a so zdravými i sladkými prekvapeniami v balíčkoch im pomohli sponzori, ktorým veľmi pekne ĎAKUJEME. Úprimná detská radosť, vďaka a žiariace oči im boli odmenou pri speve, či básni pre Mikuláša a krásne to vyjadrili i rodičia, slovami jedného z nich: "tento Mikuláš bol aspoň náznak normálnosti v tom, že deti mohli mať pocit, že je všetko v poriadku..." a za ten pocit naozaj veľmi pekne ďakujeme.Vianoce v sovičkovej triede
Pridané: 17. december 2020 / Text a Foto: Mgr. Mária Blanárová

Naši šikovní prváci sa už naučili veľa písmeniek i číslic, no vedia aj dodržiavať vianočné tradície. Takto krásne si v triede vyzdobili stromček a už sa veľmi tešia, že si užijú vianočné prázdniny. Pokojné a požehnané Vianoce všetkým...Robotika a my
Pridané: 15. december 2020 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Problematika robotiky je pre nás v ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči zaujímavá a podnetná. Máme skúsenosti s tým, že už žiaci na primárnom stupni programujú v domácich podmienkach a dosahujú výborné výsledky. Dokážu zostrojiť a naprogramovať vlastné jednoduché roboty. Tešia sa z úspechov, s nadšením o nich robia projekty a nosia ukážky do školy. Našim cieľom bolo sprostredkovať všetkým žiakom ZŠ nielen vedomosti o robotike, ale aj radosť z programovania, preto sme podali projekt do grantovej výzvy nadácie Pontis.

Náš projekt bol vybraný medzi úspešné a finančne podporený. Preto môžeme sprístupniť našim žiakom druhého stupňa hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Tie plánujeme využívať najmä na hodinách informatickej výchovy, ale aj na iných predmetoch, pretože ich využitie je variabilné. Po zvládnutí tejto problematiky budú žiaci svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti prezentovať počas dňa robotiky na ZŠ. Aj takýmto spôsobom chceme našim žiakom sprostredkovať zážitok z objavovania nového.

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »